Καταγγελίες για παραβίαση του GDPR

καταγγελίες για παραβίαση του GDPR

Πάνω από 95.000 καταγγελίες για παραβίαση του GDPR υποβλήθηκαν πανευρωπαϊκά

Περισσότερες από 95.000 καταγγελίες πολιτών, οι οποίοι θεωρούν ότι παραβιάζονται τα προσωπικά τους δεδομένα, έχουν λάβει οι αρμόδιες εθνικές Αρχές, πανευρωπαϊκά, από την έναρξη εφαρμογής του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Οι καταγγελίες βαίνουν αυξανόμενες, αφού τα στοιχεία αυτά αφορούν υποθέσεις που έχουν καταγγελθεί μέχρι τον Ιανουάριο του 2019. Το αντίστοιχο μέγεθος το Δεκέμβριο του 2018 ήταν 60.000, ενώ το Νοέμβριο ανερχόταν σε 30.000.

Οι καταγγελίες, που έχουν υποβληθεί από την έναρξη εφαρμογής του GDPR το Μάιο του 2018, αφορούν κατά κύριο λόγο υπηρεσίες Telemarketing, προωθητικά e-mails και υπηρεσίες παρακολούθησης video.

Σύμφωνα με στοιχεία, που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αρκετές υποθέσεις υψηλού επιπέδου βρίσκονται σε στάδιο διερεύνησης αυτήν τη στιγμή. Κάποιες από αυτές είναι σοβαρές και θα μπορούσαν να καταλήξουν στην επιβολή προστίμων, που αντιστοιχούν μέχρι και στο 4% του ετήσιου τζίρου των εταιρειών που παραβιάζουν τον GDPR.

Μάλιστα ήδη μέχρι σήμερα, όπως προκύπτει από τα ίδια στοιχεία, έχουν καταλογιστεί τρία πρόστιμα. Ένα ύψους €20.000 σε διαχειριστή κοινωνικού δικτύου για την αποτυχία της διασφάλισης των δεδομένων των χρηστών, ένα ύψους €5.280 σε sports betting café αθλητικό για παράνομη παρακολούθηση μέσω βίντεο και ένα στην Google, ύψους €50.000 για έλλειψη συγκατάθεσης στην παρακολούθηση διαφημίσεων.

Διαβάστε περισσότερα στο sepe.gr

Ενδεικτικές τιμές υλοποίησης για το GDPR μπορείτε να δείτε εδώ

General Data Protection Regulation – GDPR

GDPR

General Data Protection Regulation (GDPR)
25 May 2018

O Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation), ευρύτερα γνωστό ως GDPR ή ΓΚΠΔ Θα τεθεί σε ισχύ πανευρωπαϊκά από τις 25/5/2018

Καλά είναι να ρωτήσετε κάποιον εξειδικευμένο Δικηγόρο ή/και Λογιστή αν και σε τι βαθμό σας πιάνει μην βρεθείτε προ εκπλήξεως καθώς τα πρόστιμα είναι τεράστια.
Έχει να κάνει με στοιχεία πελατών που διατηρείτε, τιμολόγια ή ονομαστικές αποδείξεις  , e-mails, τηλέφωνα κτλ κτλ
Αν δεν σας πιάνει καλά είναι να σας αναφέρουν ή να σας στείλουν το εδάφιο του νόμου ότι απαλλάσσεστε για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
Ενδεικτικά σας σας αναφέρω μια παράγραφο αυτού καθώς και το link που το βρήκα για περισσότερες λεπτομέρειες.
  • Ο GDPR εφαρμόζεται στην, εν όλω ή εν μέρει, αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και στη μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία τέτοιων δεδομένων, τα οποία περιλαμβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε σύστημα αρχειοθέτησης.Η επεξεργασία αυτή μπορεί να γίνεται από ιδιώτη, εταιρεία, ιδιωτικό οργανισμό ή δημόσιες αρχές και φορείς του Δημοσίου τομέα.

Άρα λογικά πιάνει όλους τους επαγγελματίες …!!! αλλά πρέπει να σας το πει κάποιος πιο ειδικός

 

δείτε περισσότερα στο https://www.lawspot.gr/gdpr/faq?lspt_context=gdpr

Google: Ιούλιος 2018- όλες οι τοποθεσίες HTTP θα επισημανθούν ως “μη ασφαλείς”

Google: από τον Ιούλιο του 2018 θα επισημανθούν όλες τις τοποθεσίες HTTP ως “not secure”

Not Secure site

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Google όλες οι τοποθεσίες που δεν έχουν SSL Certificate θα επισημανθούν στον Chrome ως “μη ασφαλείς”

διαβάστε περισσότερα …